Què és Cornella sense Fronteres?

Cornellà sense Fronteres va néixer al 2001, instants després de les tancades dels immigrants reivindicant els papers i el dret a viure i a treballar a Catalunya. Alguns dels participants a les tancades, immigrants i autòctons, vam pensar de crear aquest espai per treballar activament, no només per reivindicar els drets dels immigrats, sinó també per donar a conèixer la realitat de la immigració a Cornellà de Llobregat. El col·lectiu d'immigrants i les persones que els hi vam donar suport decidirem crear una associació que facilités la trobada, l'intercanvi i la comunicació entre les diverses realitats culturals a l’hora que un lloc d’iniciatives de acció per millorar la vida y acabar amb les discriminacions, constituent a Cornellà l'associació "Sense Fronteres, Associció per la Lliure Circulació de les Persones".

Com actuem activament?

Des de la nostre constitució hem participat, junt amb altres col·lectius, a mobilitzacions en defensa dels nostres objectius. Realitzem activitats de mobilització, de trobada com ara les festes interculturals pròpies i dels altres, cicles de cinema formatiu, activitats de teatre, un grup “audiovisuals”, activitats de capacitació, inclusió i orientació con son els cursets d’acollida, de llengua catalana i castellana xerrades i permanències sobre orientació socio-laboral i estrangeria o de potenciació dels drets, de l’autoestima del poble amazigh, de la seva llengua i cultura amb la participació a la Assemblea Amazigha de Catalunya (AGRAW), entre altres.